default

CO ZABRAĆ

  • Rower górski, z przednim amortyzatorem, lecz nie koniecznie, najważniejsze by miał przerzutki był sprawny, najlepiej po serwisie.
  • Kask, ochraniacze będą dodatkowym atutem lecz nie wymagamy.
  • Legitymacje szkolną
  • Niewielki plecak z wodą, batonem bądź przekąską i ewentualnym okryciem na wypadek deszczu.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo na naszych półkoloniach to absolutny priorytet. Od momentu przyjazdu, aż po odbiór dzieci czuwamy nad bezpieczeństwem naszych uczestników. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, trenerów i wychowawców, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Należy jednak być świadomym, że jazda na rowerze, jest sportem który niesie ze sobą ryzyko kontuzji.

Każdy uczestnik obozu posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do kwoty 10.000pln

REGULAMIN

1. Organizatorem półkolonii rowerowej jest Eskimoski Pauli Busz Ul. Jachtowa 71, 43-300 Bielsko-Biała, NIP.9372659208

2. Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników półkolonii organizowaną przez firmę Eskimoski Paulina Busz, a także konsekwencje wynikające z niezachowania tych obowiązków.
Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest zaakceptowanie regulaminu przez prawnych opiekunów, najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii.

3. Półkolonie rozpoczynają się w poniedziałki. Uczestnicy powinni stawić się na miejscu zbiórki nie później niż do godz 9:00. W przypadku spóźnienia należy powiadomić organizatora o terminie przybycia. Organizator ma prawo zmienić miejsce zbiórki dla spóźnionego uczestnika jeśli plan dnia i harmonogram zajęć zostanie zaburzony.

4. Uczestnicy powinni obowiązkowo posiadać w czasie półkolonii:
• odpowiedni strój sportowy
• sprawny rower własny lub wypożyczony na swój koszt
• kask
• legitymację szkolną lub dokumenty potwierdzające tożsamość.

5. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do:
• poszanowania innych uczestników
• noszenia kasku podczas zajęć rowerowych, również w momencie dojazdu na zajęcia rowerem
• stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna,
• poinformowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń lub dalszej wycieczki,
• przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć, posiłków, odbiorów,
• dbania o sprzęt zarówno własny, wypożyczony jak i innych uczestników obozu,

6. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi co poświadczają rodzice/opiekunowie dziecka, każdorazowo przyprowadzając uczestnika na półkolonie.

7. W przypadku stwierdzenia przez instruktora lub wychowawcę że uczestnik nosi znamiona infekcji lub innych objawów chorobowych, Organizator ma prawo odmówić zabrania takiego dziecka na zajęcia.

8. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia rodziców/ opiekunów jeśli stan zdrowia dziecka rażąco się zmieni podczas półkoni.

9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do odbioru podopiecznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji od organizatora o złym stanie zdrowia.

10. Dzieci, które biorą ze sobą telefony komórkowe, biżuterię, aparaty fotograficzne bądź inne drogocenne przedmioty robią to na Państwa odpowiedzialność. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia organizator, instruktor, ani wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmiotowy sprzęt.

11. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas półkolonii.

12. Zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu zajęć w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.

13. Minimalna ilość uczestników to 8 osób. W przypadku braku chętnych zastrzegamy możliwość odwołania półkolonii.

14.Niniejsze warunki stanowią część integralną umowy zgłoszenia zawartej z Firmą Eskimoski Paulina Busz.

PARTNERZY